česky slovesky

ISO 50001 - přehled souvisejících právních předpisů

V ČR se této problematiky týkají zejména následující právní předpisy:

 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (obsahuje problematiku energetických auditů);
 • Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon;
 • Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie;
 • Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov;
 • Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku;
 • Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech;
 • Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu;
 • Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům;
 • Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie;
 • Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů;
 • Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie.

Pokud se týká zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jeho poslední novelizace byla provedena předpisem č. 103/2015 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.7.2015.

Pro účely implementace směrnice evropského parlamentu a rady 2012/27/EU je v této novele upravena (resp. doplněna) povinnost pro velké podniky zpracovávat energetický audit, a to následujícím způsobem:

 • Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, energetický audit podle § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., v pl. zn.:
  • je povinen zpracovat do 5. prosince 2015, pokud nemá platný energetický audit, který byl zpracován v období 3 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona;
  • je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky;
  • není povinen zpracovat, pokud má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií (tedy ČSN EN ISO 50001: „Systém managementu hospodaření s energií“), nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu (tedy ČSN EN ISO 14001: „Systémy environmentálního managementu“), který zahrnuje energetický audit.

Co z toho vyplývá?

Pokud podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení dle ISO 14001 a jeho součástí je energetický audit, pak není povinen zpracovat energetický audit podle § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., v pl. zn.

Pokud podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001, pak není povinen zpracovat energetický audit podle § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., v pl. zn.

Jinými slovy, podle zákona nastává od 1. 7. 2015 podnikateli, který není malý nebo střední, povinnost zpracovávat energetický audit pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu, který zahrnuje energetický audit.

Postup při rozšiřování ISO 14001 o ISO 50001 bude shodný s postupem implementace jiných systémových norem a budování jiných integrovaných systémů řízení:

 • Stanovení vize, politiky, strategických cílů;
 • Stanovení časového horizontu, dílčích etap;
 • Stanovení odpovědností, pravomocí, povinností v projektu;
 • Vyčíslení a uvolnění zdrojů;
 • Analýza stávajícího stavu a stanovení rozdílu mezi stávajícím a cílovým stavem systému řízení (porovnání požadavků norem);
 • Aktualizace registru právních (a jiných) požadavků;
 • Zajištění odpovídajících požadavků (opatření) z toho vyplývajících;
 • Revize / rozšíření dokumentace EMS a doplnění nových dokumentů dle požadavků normy ISO 50 001;
 • Revize podkladů pro školení;
 • Školení zaměstnanců z požadavků normy a revidované dokumentace;
 • Informace zainteresovaným stranám (dodavatelé, zákazníci, nájemníci..);
 • Zavedení postupů do praxe (řízení provozu);
 • Školení interních auditorů dle nových požadavků;
 • Aktualizace programu interních auditů, realizace interních auditů;
 • Přezkoumání systému vedením;
 • Externí audit certifikačním orgánem a získání nového certifikátu.

« zpět na ISO 50001

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Akreditace dle ČSN EN ISO 50001:2019

01.04.2020Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci k...
podrobnosti

Akreditace dle ČSN EN ISO 9001: 2016 + MP SJ-PK – verze 2019

01.04.2020Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci dle...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz