Akreditace zdravotnických zařízení

Zajistíme Vám veškeré nutné činnosti spojené se získáním certifikátu dle zákona č. 372/2011 Sb., ze dne 6. listopadu 2011, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Tento zákon upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování, a kromě jiného stanovuje rovněž povinnosti související s poskytováním zdravotních služeb a také podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb.

Účelem hodnocení certifikačním orgánem je posoudit podle hodnotících standardů organizační úroveň poskytování zdravotních služeb, a to z hlediska jejich kvality a bezpečí; tedy, zda je jejich činnost v souladu se standardy definujícími takovou úroveň výkonů, která je nutná pro poskytování kvalitních a bezpečných zdravotních služeb.

Hodnotící standardy, které tvoří základ pro toto externí hodnocení, jsou souborem požadavků na vybrané procesy a ukazatele posuzované ve zdravotnickém zařízení z hlediska zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Hodnotící standardy kvality a bezpečí stanovuje prováděcí předpis k uvedenému zákonu, kterým je vyhláška č. 102/2012 Sb., ze dne 22. března 2012, o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Tato vyhláška vymezuje:

  • minimální hodnotící standardy kvality a bezpečí pro jednotlivé druhy a formy zdravotní péče, kterých se týká možnost externího hodnocení;
  • ukazatele kvality a bezpečí zdravotních služeb, způsob jejich tvorby a sledování;
  • rozsah procesů posuzovaných ve zdravotnickém zařízení a požadavků na ně;
  • požadavky na způsob a postupy hodnocení kvality a bezpečí;
  • požadavky na personální zabezpečení "pověřovatele" (tj. odborná způsobilost a počet osob, které mají hodnocení kvality a bezpečí jménem takového pověřovatele či hodnotitele provádět).

Akreditace poskytovatele lůžkové zdravotní péče

Akreditace poskytovatele lůžkové zdravotní péče je celkový proces hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele, jehož účelem je posoudit podle výše uvedených hodnotících standardů certifikačního orgánu úroveň poskytování zdravotních služeb poskytovatelem z hlediska jejich kvality a bezpečí; výsledkem procesu akreditace je rozhodnutí o ne/udělení certifikátu kvality a bezpečí.

Zdravotnické zařízení, které splnilo standardy hodnocení kvality a bezpečí a prošlo externím hodnocením, obdrží od příslušné právnické případně fyzické osoby provádějící toto hodnocení "certifikát kvality a bezpečí".

Postup akreditace

Na základě žádosti o akreditaci a informací z dotazníku vyhodnotíme stupeň připravenosti žadatele k provedení akreditace. Provedeme posouzení dokumentovaných Hodnotících standardů kvality a bezpečí. Na místě posoudíme fungování procesů řízení kvality a na závěr posuzované organizaci sdělíme výsledek posuzování včetně toho, zda tým auditorů doporučuje vydání certifikátu kvality a bezpečí.

Zpracujeme zprávu z posuzování a předložíme ji posuzované organizaci – zdravotnickému zařízení. V případě schválení závěrů výsledků posuzování uvedených ve zprávě vydáme příslušný certifikát kvality a bezpečí.

Podrobný postup se řídí Pravidly procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Pravidla uvedená v tomto dokumentu stanovují základ pro důvěryhodné, objektivní, nestranné a odborné provádění všech činností souvisejících s tímto procesem.

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Akreditace OHSMS dle ISO 45001 od ČIA

02.07.2019Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci k...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ČSN EN ISO 50001:2019

16.04.2019Rádi bychom vás informovali, že v březnu 2019 vyšla revidovaná norma pro systémy managementu...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz