Akreditace zdravotnických zařízení

Zajistíme Vám veškeré nutné činnosti spojené se získáním certifikátu dle zákona č. 372/2011 Sb., ze dne 6. listopadu 2011, o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Tento zákon upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování, a kromě jiného stanovuje rovněž povinnosti související s poskytováním zdravotních služeb a také podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb.

Účelem hodnocení certifikačním orgánem je posoudit podle hodnotících standardů organizační úroveň poskytování zdravotních služeb, a to z hlediska jejich kvality a bezpečí; tedy, zda je jejich činnost v souladu se standardy definujícími takovou úroveň výkonů, která je nutná pro poskytování kvalitních a bezpečných zdravotních služeb.

Hodnotící standardy, které tvoří základ pro toto externí hodnocení, jsou souborem požadavků na vybrané procesy a ukazatele posuzované ve zdravotnickém zařízení z hlediska zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Hodnotící standardy kvality a bezpečí stanovuje prováděcí předpis k uvedenému zákonu, kterým je vyhláška č. 102/2012 Sb., ze dne 22. března 2012, o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Tato vyhláška vymezuje:

  • minimální hodnotící standardy kvality a bezpečí pro jednotlivé druhy a formy zdravotní péče, kterých se týká možnost externího hodnocení;
  • ukazatele kvality a bezpečí zdravotních služeb, způsob jejich tvorby a sledování;
  • rozsah procesů posuzovaných ve zdravotnickém zařízení a požadavků na ně;
  • požadavky na způsob a postupy hodnocení kvality a bezpečí;
  • požadavky na personální zabezpečení "pověřovatele" (tj. odborná způsobilost a počet osob, které mají hodnocení kvality a bezpečí jménem takového pověřovatele či hodnotitele provádět).

Akreditace poskytovatele lůžkové zdravotní péče

Akreditace poskytovatele lůžkové zdravotní péče je celkový proces hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele, jehož účelem je posoudit podle výše uvedených hodnotících standardů certifikačního orgánu úroveň poskytování zdravotních služeb poskytovatelem z hlediska jejich kvality a bezpečí; výsledkem procesu akreditace je rozhodnutí o ne/udělení certifikátu kvality a bezpečí.

Zdravotnické zařízení, které splnilo standardy hodnocení kvality a bezpečí a prošlo externím hodnocením, obdrží od příslušné právnické případně fyzické osoby provádějící toto hodnocení "certifikát kvality a bezpečí".

Postup akreditace

Na základě žádosti o akreditaci a informací z dotazníku vyhodnotíme stupeň připravenosti žadatele k provedení akreditace. Provedeme posouzení dokumentovaných Hodnotících standardů kvality a bezpečí. Na místě posoudíme fungování procesů řízení kvality a na závěr posuzované organizaci sdělíme výsledek posuzování včetně toho, zda tým auditorů doporučuje vydání certifikátu kvality a bezpečí.

Zpracujeme zprávu z posuzování a předložíme ji posuzované organizaci – zdravotnickému zařízení. V případě schválení závěrů výsledků posuzování uvedených ve zprávě vydáme příslušný certifikát kvality a bezpečí.

Podrobný postup se řídí Pravidly procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Pravidla uvedená v tomto dokumentu stanovují základ pro důvěryhodné, objektivní, nestranné a odborné provádění všech činností souvisejících s tímto procesem.

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Zohlednění změny klimatu

01.03.2024Dovolujeme si Vás informovat, že dne 22. 2. 2024 bylo zveřejněno společné komuniké IAF...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022

02.10.2023Dovolujeme si Vás informovat, že v říjnu 2022 vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022 s...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

Certifikační orgán

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy