česky slovesky

ISO 9001

Systém managementu kvality (SMK)

Zajistíme Vám veškeré nutné činnosti spojené se získáním certifikátu řízení kvality výroby a služeb dle ISO 9001:2008. Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Základní požadavek: zavést, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu kvality (SMK) a neustále jej zlepšovat.

Proč si vybrat právě nás?


Pomůžeme Vám rozšířit Vaše aktivity o zákazníky, kteří požadují od dodavatelů funkční systém řízení realizace produktu.

Ctíme a vždy zachováváme důvěrnost Vašich informací.

Postup certifikace ISO 9001

Na základě žádosti a informací z dotazníku vyhodnotíme stupeň připravenosti žadatele k provedení certifikace ISO 9001. Provedeme posouzení dokumentovaných postupů a pravidel (příručka kvality, směrnice a technologické postupy). Na místě posoudíme fungování procesů řízení kvality, procesů výroby a procesů služeb (dle činnosti organizace) a na závěr posuzované organizaci sdělíme výsledek posuzování včetně toho, zda tým auditorů doporučuje vydání certifikátu dle normy ISO 9001.

Zpracujeme zprávu z posuzování a předložíme ji posuzované organizaci. V případě schválení závěrů výsledků posuzování uvedených ve zprávě, vydáme příslušný certifikát. Podrobnější popis procesu viz základní informace.

Co přináší zavedení SMK v organizaci

  • zvýšení konkurenceschopnosti
  • zavedení pořádku a systémového přístupu do všech firemních činností
  • zprůhlednění firmy pro zákazníka, vlastníka, vedení i zaměstnance
  • podstatné zvýšení důvěryhodnosti firmy a tím snadnější pronikání na nové trhy v EU
  • stabilizace dosahované úrovně kvality v čase i sortimentu poskytovaných produktů
  • snadnější zapracování a zapojení se nových pracovníků k plnění cílů společnosti
  • řízené ovlivňování trendů v kvalitě produktů
  • vytvoření základu pro další zlepšování kvality a tím úspěch v konkurenčním boji
  • vzájemně výhodné obchodní vztahy

Ke stažení

Certifikace

Žádost o certifikaci 1.3.2019 (MS Word)
Dotazník 1.3.2019 (MS Word)

Recertifikace

 Žádost a dotazník RA (MS Word)

 Ověření platnosti certifikátů dle IČ

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Vyšla revidovaná norma ČSN EN ISO 50001:2019

16.04.2019Rádi bychom vás informovali, že v březnu 2019 vyšla revidovaná norma pro systémy managementu...
podrobnosti

Vyšla norma ČSN ISO 45001:2018

01.11.2018Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že v říjnu 2018 vyšla nová norma pro...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz