česky slovesky

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK)

Zajistíme Vám veškeré nutné činnosti spojené se získáním certifikátu způsobilosti (dříve též „Průkaz způsobilosti“) k provádění vybraných činností / technologických procesů v oblasti pozemních komunikací.

Proč si vybrat právě nás?


Posouzení provádí zkušení, způsobilí a vysoce kvalifikovaní profesionálové.

Námi vystavený certifikační dokument o posouzení shody je uznávaný ve všech vyspělých státech.

Postup certifikace SJ - PK

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001.

Kromě požadavků normy ČSN EN ISO 9001 jsou součástí posuzování příslušné požadavky souvisejících norem (ČSN EN ISO, ČSN EN, ČSN, ISO/IEC….), relevantní právní předpisy (např. zákon č. 183/2006 Sb., v pl. zn.) a oborové technické předpisy.

Co přináší certifikace SJ-PK v organizaci

Certifikát SJ-PK obsahuje kromě standardních informací přílohu blíže specifikující předmět certifikace.

Způsobilost dle části II/1: Projektové práce stanovuje požadavky na způsobilost dodavatele k zajištění kvality projektových prací pro stavby a práce na pozemních komunikacích, inženýrských činností v oboru PK a dalších konzultačních služeb.

Způsobilost dle části II/2: Průzkumné a diagnostické práce stanovuje požadavky na způsobilost dodavatele k zajištění kvality prováděných průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací.

Způsobilost dle části II/4: Provádění silničních a stavebních prací stanovuje požadavky na způsobilost dodavatele k zajišťování kvality silničních a stavebních prací na pozemních komunikacích.

Více informací viz www.pjpk.cz a Metodický pokyn MD: „Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č. j. 20840/01-120 z 10. dubna 2001 (Věstník dopravy 9 z 2. května 2001) ve znění změn č. j. 30678/01-123 ze dne 20. prosince 2001 (Věstník dopravy 1 z 10. ledna 2002), č. j. 47/2003-120-RS/1 ze dne 31. ledna 2003 (Věstník dopravy 4 z 19. února 2003), č. j. 174/05-120- RS/1 ze dne 1. dubna 2005 (Věstník dopravy 9 z 27. dubna 2005) a č. j. 678/2008-910-IPK/1 ze dne 1. srpna 2008 (úplné znění včetně opravy tiskových chyb bylo vyhlášeno pod č. j. 678/2008-910-IPK/2 ve Věstníku dopravy 18 z 27. srpna 2008), změny č. j. 980/2010-910-IPK/1 ze dne 9. listopadu 2010 (úplné znění bylo vyhlášeno pod č. j. 980/2010-910-IPK/2 ve Věstníku dopravy 25 z 1. prosince 2010), změny č. j. 1/2013-120- TN/1 z 3. ledna 2013 (úplné znění bylo vyhlášeno pod č. j. 1/2013-120-TN/2 ve Věstníku dopravy 5 z 27. února 2013), změny č. j. 65/2019-120-TN/1 ze dne 25. září 2019 a změny č. j. 65/2019-120-TN/3 ze dne 6. prosince 2019 (úplné znění včetně změny č. j. 65/2019-120-TN/3 vyhlášeno ve Věstníku dopravy č. 14/2019 dne 20. prosince 2019). Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 65/2019-120-TN/6 ze dne 21. ledna 2020 se současným zrušením Metodického pokynu SJ-PK schváleného pod č. j. 65/2019-120-TN/2 ze dne 26. září 2019. Tato verze je obsahově totožná s úplným zněním vyhlášeným ve Věstníku dopravy č. 14/2019, které nabylo účinnosti dne 20. prosince 2019 (datum účinnosti není vydáním tohoto konsolidovaného znění dotčena). Změna č. j. 65/2019-120-TN/1 (samostatně nevyhlašována) nabyla účinnosti vyhlášením úplného znění ve Věstníku dopravy č. 14/2019 dne 20. prosince 2019.

Ke stažení

Certifikace

Žádost o certifikaci 1.10.2023 (MS Word)
Dotazník 1.10.2023 (MS Word)
Příloha A žádosti (MS Excel)

Recertifikace

Žádost a dotazník RA (MS Word)
Příloha A žádosti (MS Excel)

 Ověření platnosti certifikátů dle IČ

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Zohlednění změny klimatu

01.03.2024Dovolujeme si Vás informovat, že dne 22. 2. 2024 bylo zveřejněno společné komuniké IAF...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022

02.10.2023Dovolujeme si Vás informovat, že v říjnu 2022 vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022 s...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy