česky slovesky

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ – PK)

Zajistíme Vám veškeré nutné činnosti spojené se získáním certifikátu způsobilosti (dříve též „Průkaz způsobilosti“)
k provádění vybraných činností / technologických procesů v oblasti pozemních komunikací.

Poptávka


Nechte si od nás vypracovat nezávaznou kalkulaci na provedení certifikačníhou auditu.

 Poptávka

Postup certifikace SJ - PK

Certifikaci systému jakosti pozemních komunikací (tzv. systém „SJ – PK“), resp. ověření způsobilosti k provádění vybraných činností / technologických procesů zhotovitelů, se provádí zpravidla v rámci auditu systému managementu kvality dle ISO 9001, i když posouzení může proběhnout samostatně. Můžeme tak provést posouzení buď v kombinaci ISO 9001 a SJ – PK, nebo samostatně (výsledkem pak je příloha k platnému certifikátu dle ISO 9001, ať už vydanému certifikačním orgánem EURO CERT group, či jiným akreditovaným certifikačním orgánem).

Kromě požadavků normy ČSN EN ISO 9001 jsou součástí posuzování příslušné požadavky souvisejících norem (ČSN EN ISO, ČSN EN, ČSN, ISO/IEC….), relevantní právní předpisy (např. zákon č. 183/2006 Sb., v pl. zn.) a oborové technické předpisy.

Co přináší certifikace SJ-PK v organizaci

Způsobilost pro provádění silničních a stavebních prací na pozemních komunikacích se prokazuje v případě, že prováděné práce jsou z okruhu technologických procesů uvedených v příloze k II/4 Metodického pokynu MD. Tyto technologické procesy musí být písemně dokumentovány technologickými postupy/předpisy, které vycházejí z ČSN, ČSN EN, ČSN P ENV, TKP, TP MD. Ověření příslušných dokumentovaných technologických postupů/předpisů a jejich dodržování zhotovitelem je pak součástí auditu. Auditní zpráva z certifikačního auditu pak kromě jiného obsahuje komentář k splnění požadavků SJ-PK na základě příslušného metodického pokynu MD.

Certifikát SJ-PK obsahuje kromě standardních informací přílohu blíže specifikující předmět certifikace.

Více informací viz www.pjpk.cz a Metodický pokyn MD: „Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č.j. 20840/01-120 z 10.4.2001 (Věstník dopravy 9 z 2.5.2001) ve znění změn č.j. 30678/01-123 ze dne 20.12.2001 (Věstník dopravy 1 z 10.1.2002), č.j. 47/2003-120-RS/1 ze dne 31.1.2003 (Věstník dopravy 4 z 19.2.2003), č.j. 174/05-120-RS/1 ze dne 1.4.2005 (Věstník dopravy 9 z 27.4.2005), č.j. 678/2008-910-IPK/1 ze dne 1.8.2008 a opravy tiskových chyb“, ve znění pozdějších změn, změny č.j. 980/2010-910-IPK/1 ze dne 9. listopadu 2010, a změny č.j. 1/2013-120-TN z 3.1.2013.

Ke stažení

Certifikace

Žádost o certifikaci 7.10.2019 (MS Word)
Dotazník 7.10.2019 (MS Word)

Recertifikace

 Žádost a dotazník RA (MS Word)

 Ověření platnosti certifikátů dle IČ

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Akreditace OHSMS dle ISO 45001 od ČIA

02.07.2019Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci k...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ČSN EN ISO 50001:2019

16.04.2019Rádi bychom vás informovali, že v březnu 2019 vyšla revidovaná norma pro systémy managementu...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz