česky slovesky

ISO 14001

Systém environmentálního managementu (EMS)

Zajistíme Vám veškeré nutné činnosti spojené se získáním certifikátu systému environmentálního managementu. Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu tak, aby organizaci umožnila formulovat politiku a stanovit cíle, které zahrnou zákonné požadavky a informace o významných environmentálních dopadech. Týká se těch environmentálních dopadů, které může organizace řídit, a o nichž se předpokládá, že na ně může mít nějaký vliv. Základní požadavek: zavést, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu (EMS) a neustále jej zlepšovat.

Postup certifikace ISO 14001

Na základě žádosti a informací z dotazníku vyhodnotíme stupeň připravenosti žadatele k provedení certifikace. Provedeme posouzení dokumentovaných postupů a pravidel (příručka jakosti, směrnice).

Ucházíte se o veřejnou zakázku?


Chcete zvýšit svou konkurenceschopnost? Výhodou je náš certifikát!

První stupeň posuzování (v organizaci)
Provedeme přezkoumání do jaké míry je EMS prověřované organizace ve vztahu k jejím environmentálním aspektům a dopadům dokumentován.

Vypracujeme zprávu z prvního stupně posuzování, ve které jsou uvedeny okolnosti a podmínky, za kterých může být proveden audit druhého stupně.

Druhý stupeň posuzování
Provedeme audit druhého stupně, jehož výsledky potvrdí, že organizace dodržuje svou politiku a cíle a dále, že zavedený EMS je v souladu se všemi požadavky normy ISO 14001:2004. Vypracujeme zprávu z druhého stupně posuzování. Vydáme příslušný certifikát.

Podrobnější popis procesu viz základní informace.

Ke stažení

 Žádost o certifikaci (MS Word)
 Dotazník k certifikaci EMS 2005 (MS Word)
 Dotazník k certifikaci EMS 2016 (MS Word)

 Ověření platnosti certifikátů dle IČ

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Novinky v právní úpravě BOZP

08.06.2017Zdarma nyní nabízíme účastníkům přípravného školení ke zkoušce OZO (prevence rizik v...
podrobnosti

Akreditace od ČNB

12.05.2017Rádi bychom Vás informovali, že společnost EURO CERT CZ, a.s. dne 12.5.2017 obdržela...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.: +421 557 871 940
Tel.:+421 904 413 127
Fax: +421 557 871 941
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Fax: +420 234 222 100
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz