česky slovesky

ISO 50001

Systémy managementu hospodaření s energií

Proč si vybrat právě nás?


Pomůžeme Vám rozšířit Vaše aktivity o zákazníky, kteří požadují od dodavatelů funkční systém řízení realizace produktu.

Ctíme a vždy zachováváme důvěrnost Vašich informací.

Zajistíme Vám veškeré nutné činnosti spojené se získáním certifikátu dle ISO 50001. Norma ISO 50001 specifikuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost snižovat energetickou náročnost, zlepšovat energetickou účinnost stejně tak jako využívání energií a jejich spotřebu, ve své organizaci. Základní požadavek: vytvářet, dokumentovat, zavádět, udržovat systém managementu hospodaření s energií (EnMS) a neustále jej zlepšovat.

Postup certifikace ISO 50001

Na základě žádosti a informací z dotazníku vyhodnotíme stupeň připravenosti žadatele k provedení certifikace ISO 50001. Provedeme posouzení dokumentace (stanovení předmětu a hranic EnMS, energetickou politiku, energetické cíle, cílové hodnoty, akční plány a další nezbytné dokumenty). Na místě posoudíme fungování procesů EnMS a na závěr žadateli sdělíme výsledek posuzování včetně toho, zda tým auditorů doporučuje vydání certifikátu dle normy ISO 50001.

Zpracujeme zprávu z posuzování a předložíme ji posuzované organizaci. V případě schválení závěrů výsledků posuzování uvedených ve zprávě vydáme příslušný certifikát. Podrobnější popis procesu viz základní informace.

Co přináší zavedení EnMS v organizaci?

EnMS přináší organizacím nástroj snižování energetické náročnosti, tím snižování nákladů, hledání úspor a rezerv, a v neposlední řadě také snižování negativních dopadů na životní prostředí. Certifikovaný systém managementu hospodaření s energií lze také využít jako náhradu za energetický audit ve smyslu zákona o hospodaření s energií.

Využití certifikace ISO 50001 pro účely dotací

Chcete snížit energetickou náročnost? Je vaším cílem zvýšení energetické účinnosti ve vaší organizaci? Rádi byste modernizovali systémy měření a regulace? Uvažujete o obměně starých výrobních technologií? Plánujete modernizaci a/nebo rekonstrukci rozvodu elektřiny, plynu a tepla? Jednou z možností financování je využití programu „Úspory energie“ v OPPIK.

V programu OPPIK (Operační program „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“) – „Úspory energie“ obdrží každá organizace, která se zaváže implementovat systém managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001:2019, navýšení bodového hodnocení žádosti o dotaci. V monitorovacím období následně organizace musí prokázat, že má výše uvedený systém managementu zaveden a akreditovaným certifikačním orgánem také certifikován.

Příklady podporovaných projektů:

  • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů
  • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
  • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
  • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
  • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
  • využití odpadní energie ve výrobních procesech
  • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu
  • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu s ohledem na jeho provozní podmínky

Příjemci podpory – malé, střední i velké podniky

Zdroj: www.agentura-api.org

Co znamená pojem "energetický audit"?
ISO 50001 versus energetický audit

Ke stažení

Certifikace

Žádost o certifikaci 1.1.2021 (MS Word)
Dotazník 20.20.2020 (MS Word)
Příloha A žádosti (MS Excel)

Recertifikace

Žádost a dotazník RA (MS Word)
Příloha A žádosti (MS Excel)

 Ověření platnosti certifikátů dle IČ

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Akreditace dle ČSN EN ISO 50001:2019

01.04.2020Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci k...
podrobnosti

Akreditace dle ČSN EN ISO 9001: 2016 + MP SJ-PK – verze 2019

01.04.2020Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci dle...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz