česky slovesky

Politika nestrannosti

Certifikační orgán EURO CERT group je nezávislou právnickou osobou, která v plném rozsahu odpovídá za svou činnost a za svoje rozhodování.

Ve svých postupech certifikační orgán vychází z následujících principů podporujících důvěru:

  • Nestrannost
  • Kompetence
  • Odpovědnost
  • Otevřenost
  • Důvěrnost
  • Reakce na stížnosti
  • Přístup založený na zvažování rizik
  • Všichni pracovníci certifikačního orgánu si musí uvědomovat důležitost nestrannosti.

Rozhodnutí certifikačního orgánu se zásadně zakládají na objektivních důkazech shody (nebo neshody). Vedení certifikačního orgánu dbá na to, aby jeho rozhodnutí nebyla ovlivněna jinými zájmy nebo jinými stranami.

Vedení deklaruje svůj zájem na dodržení principu nestrannosti prostřednictvím Závazku nestrannosti a Politiky kvality.

Zainteresované strany mají možnost podat podnět či otázku v této věci prostřednictvím dotazníku.Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Zohlednění změny klimatu

01.03.2024Dovolujeme si Vás informovat, že dne 22. 2. 2024 bylo zveřejněno společné komuniké IAF...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022

02.10.2023Dovolujeme si Vás informovat, že v říjnu 2022 vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022 s...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy