česky slovesky

Politika nestrannosti

Certifikační orgán EURO CERT group je nezávislou právnickou osobou, která v plném rozsahu odpovídá za svou činnost a za svoje rozhodování.

Ve svých postupech certifikační orgán vychází z následujících principů podporujících důvěru:

  • Nestrannost
  • Kompetence
  • Odpovědnost
  • Otevřenost
  • Důvěrnost
  • Reakce na stížnosti
  • Přístup založený na zvažování rizik
  • Všichni pracovníci certifikačního orgánu si musí uvědomovat důležitost nestrannosti.

Rozhodnutí certifikačního orgánu se zásadně zakládají na objektivních důkazech shody (nebo neshody). Vedení certifikačního orgánu dbá na to, aby jeho rozhodnutí nebyla ovlivněna jinými zájmy nebo jinými stranami.

Vedení deklaruje svůj zájem na dodržení principu nestrannosti prostřednictvím Závazku nestrannosti a Politiky kvality.

Zainteresované strany mají možnost podat podnět či otázku v této věci prostřednictvím dotazníku.Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Vyšla revidovaná řada norem ČSN EN ISO 3834

01.07.2022Rádi bychom Vás informovali, že v květnu 2022 vyšla revidovaná řada norem ČSN EN ISO 3834...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ČSN 01 0391:2021

01.07.2022Dovolujeme si Vás informovat, že v srpnu 2021 vyšla revidovaná norma pro systémy managementu...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy