česky slovesky

OHSAS 18001

Systém managementu pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci (SM BOZP)

Zajistíme Vám veškeré nutné činnosti spojené se získáním certifikátu OHSAS 18001. Norma OHSAS 18001 uvádí požadavky na řízení rizik pro BOZP. Skutečnost, že disponujete certifikátem OHSAS 18001 dává Vašim klientům na vědomí, že máte výrazný zájem na ochraně svých pracovníků. Systém řízení vám umožní kontrolovat vaše rizika pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, zdokonalovat bezpečnost v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky i dodavatele. Certifikát OHSAS 18001 Vám pomůže přilákat kvalifikované a tedy i náročné pracovní síly a zlepší Váš image nejen na trhu práce, ale umožní systémové ošetření dodržování platných právních požadavků v této oblasti.

Postup certifikace

Na základě žádosti a informací z dotazníku vyhodnotíme stupeň připravenosti žadatele k provedení certifikace. Provedeme posouzení dokumentovaných postupů a pravidel (příručka jakosti, směrnice).

Integrovaný systém


Minimalizujte finanční a časovou nákladovost na posuzování systémů. Využijte nabídky integrovaných systémů.

 Integrovaný systém

První stupeň posuzování (v organizaci)
Provedeme přezkoumání, do jaké míry je SM BOZP prověřované organizace dokumentován a zaveden. Vypracujeme zprávu z prvního stupně posuzování, ve které jsou uvedeny okolnosti a podmínky, za kterých může být proveden audit druhého stupně.

Druhý stupeň posuzování
Provedeme audit druhého stupně, jehož výsledky potvrdí, že organizace dodržuje svou politiku a cíle a dále, že zavedený SM BOZP je v souladu se všemi požadavky normy ČSN OHSAS 18001:2008.

Vypracujeme zprávu z druhého stupně posuzování. Vydáme příslušný certifikát.

Podrobnější popis procesu viz základní informace.

Ke stažení

 Žádost o certifikaci (MS Word)
 Dotazník k certifikaci BOZP (MS Word)

 Ověření platnosti certifikátů dle IČ

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Akreditace EnMS od ČIA

19.10.2016Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci k...
podrobnosti

Opakovaná akreditace MPSV

19.10.2016Rádi bychom Vás informovali, že společnost EURO CERT CZ, a.s. dne 7.9.2016 obdržela podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.: +421 557 871 940
Tel.:+421 904 413 127
Fax: +421 557 871 941
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 531
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Fax: +420 234 222 100
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz