česky slovesky

ISO 50001

Systémy managementu hospodaření s energií

Proč si vybrat právě nás?


Pomůžeme Vám rozšířit Vaše aktivity o zákazníky, kteří požadují od dodavatelů funkční systém řízení realizace produktu.

Ctíme a vždy zachováváme důvěrnost Vašich informací.

Zajistíme Vám veškeré nutné činnosti spojené se získáním certifikátu dle ISO 50001. Norma ISO 50001 specifikuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost snižovat energetickou náročnost, zlepšovat energetickou účinnost stejně tak jako využívání energií a jejich spotřebu, ve své organizaci. Základní požadavek: vytvářet, dokumentovat, zavádět, udržovat systém managementu hospodaření s energií (EnMS) a neustále jej zlepšovat.

Postup certifikace ISO 50001

Na základě žádosti a informací z dotazníku vyhodnotíme stupeň připravenosti žadatele k provedení certifikace ISO 50001. Provedeme posouzení dokumentace (stanovení předmětu a hranic EnMS, energetickou politiku, energetické cíle, cílové hodnoty, akční plány a další nezbytné dokumenty). Na místě posoudíme fungování procesů EnMS a na závěr žadateli sdělíme výsledek posuzování včetně toho, zda tým auditorů doporučuje vydání certifikátu dle normy ISO 50001.

Zpracujeme zprávu z posuzování a předložíme ji posuzované organizaci. V případě schválení závěrů výsledků posuzování uvedených ve zprávě vydáme příslušný certifikát. Podrobnější popis procesu viz základní informace.

Co přináší zavedení EnMS v organizaci?

EnMS přináší organizacím nástroj snižování energetické náročnosti, tím snižování nákladů, hledání úspor a rezerv, a v neposlední řadě také snižování negativních dopadů na životní prostředí. Certifikovaný systém managementu hospodaření s energií lze také využít jako náhradu za energetický audit ve smyslu zákona o hospodaření s energií.

Využití certifikace ISO 50001 pro účely dotací

Chcete snížit energetickou náročnost? Je vaším cílem zvýšení energetické účinnosti ve vaší organizaci? Rádi byste modernizovali systémy měření a regulace? Uvažujete o obměně starých výrobních technologií? Plánujete modernizaci a/nebo rekonstrukci rozvodu elektřiny, plynu a tepla? Jednou z možností financování je využití programu „Úspory energie“ v OPPIK.

V programu OPPIK (Operační program „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“) – „Úspory energie“ obdrží každá organizace, která se zaváže implementovat systém managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001:2012, navýšení bodového hodnocení žádosti o dotaci. V monitorovacím období následně organizace musí prokázat, že má výše uvedený systém managementu zaveden a akreditovaným certifikačním orgánem také certifikován.

Příklady podporovaných projektů:

  • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů
  • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
  • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
  • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
  • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
  • využití odpadní energie ve výrobních procesech
  • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu
  • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu s ohledem na jeho provozní podmínky

Příjemci podpory – malé, střední i velké podniky

Zdroj: www.czechinvest.org

Co znamená pojem "energetický audit"?
Přehled souvisejících právních předpisů

Ke stažení

 Žádost o certifikaci (MS Word)
 Dotazník k certifikaci EnMS (MS Word)

 Ověření platnosti certifikátů dle IČ

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Novinky v právní úpravě BOZP

08.06.2017Zdarma nyní nabízíme účastníkům přípravného školení ke zkoušce OZO (prevence rizik v...
podrobnosti

Akreditace od ČNB

12.05.2017Rádi bychom Vás informovali, že společnost EURO CERT CZ, a.s. dne 12.5.2017 obdržela...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.: +421 557 871 940
Tel.:+421 904 413 127
Fax: +421 557 871 941
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Fax: +420 234 222 100
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz