česky slovesky

ISO 9001

Systém managementu kvality (SMK)

Zajistíme Vám veškeré nutné činnosti spojené se získáním certifikátu řízení kvality výroby a služeb dle ISO 9001:2008. Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality v organizacích, které chtějí a potřebují prokázat svoji schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků, a které usilují o zvyšování spokojenosti zákazníka. Základní požadavek: zavést, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu kvality (SMK) a neustále jej zlepšovat.

Proč si vybrat právě nás?


Nabízíme Vám trvalou spolupráci a informování o nových poznatcích v oblasti systému managementu jakosti.

Postup certifikace ISO 9001

Na základě žádosti a informací z dotazníku vyhodnotíme stupeň připravenosti žadatele k provedení certifikace ISO 9001. Provedeme posouzení dokumentovaných postupů a pravidel (příručka kvality, směrnice a technologické postupy). Na místě posoudíme fungování procesů řízení kvality, procesů výroby a procesů služeb (dle činnosti organizace) a na závěr posuzované organizaci sdělíme výsledek posuzování včetně toho, zda tým auditorů doporučuje vydání certifikátu dle normy ISO 9001.

Zpracujeme zprávu z posuzování a předložíme ji posuzované organizaci. V případě schválení závěrů výsledků posuzování uvedených ve zprávě, vydáme příslušný certifikát. Podrobnější popis procesu viz základní informace.

Co přináší zavedení SMK v organizaci

  • zvýšení konkurenceschopnosti
  • zavedení pořádku a systémového přístupu do všech firemních činností
  • zprůhlednění firmy pro zákazníka, vlastníka, vedení i zaměstnance
  • podstatné zvýšení důvěryhodnosti firmy a tím snadnější pronikání na nové trhy v EU
  • stabilizace dosahované úrovně kvality v čase i sortimentu poskytovaných produktů
  • snadnější zapracování a zapojení se nových pracovníků k plnění cílů společnosti
  • řízené ovlivňování trendů v kvalitě produktů
  • vytvoření základu pro další zlepšování kvality a tím úspěch v konkurenčním boji
  • vzájemně výhodné obchodní vztahy

Ke stažení

 Žádost o certifikaci (MS Word)
 Dotazník k certifikaci SMK 2009 (MS Word)
 Dotazník k certifikaci SMK 2016 (MS Word)

 Ověření platnosti certifikátů dle IČ

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Novinky v právní úpravě BOZP

08.06.2017Zdarma nyní nabízíme účastníkům přípravného školení ke zkoušce OZO (prevence rizik v...
podrobnosti

Akreditace od ČNB

12.05.2017Rádi bychom Vás informovali, že společnost EURO CERT CZ, a.s. dne 12.5.2017 obdržela...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.: +421 557 871 940
Tel.:+421 904 413 127
Fax: +421 557 871 941
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Fax: +420 234 222 100
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz