česky slovensky

Akreditace

Pověření Ministerstva dopravy ČR

Cerifikační orgán č. 3115 EURO CERT CZ, a.s. byl zařazen dne 8.7.2004 mezi pověřené orgány doporučené Ministerstvem dopravy, odborem pozemních komunikací, k ověřování odborné způsobilosti (certifikaci systémů jakosti zhotovitelů). V rámci auditu systému managementu jakosti vám můžeme vystavit "Průkaz zhotovitele".

Certifikační orgán opakovaně prokázal způsobilost k provádění certifikace systémů managementu získáním Osvědčení o akreditaci od národního akreditačního orgánu – Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., pro certifikační orgán č. 3115 (certifikace systémů managementu kvality včetně procesů svařování, certifikace systémů environmentálního managementu, certifikace systémů managementu bezpečnosti informací, certifikace systémů managementu BOZP a systému managementu společenské odpovědnosti). Dále je společnost EURO CERT CZ, a.s. držitelem Pověření Ministerstva dopravy a spojů k certifikaci systémů jakosti pozemních komunikací; a rovněž získala akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Osvědčení o akreditaci

 Osvědčení o akreditaci ze dne 24.5.2021
 Osvědčení o akreditaci ze dne 13.3.2020
 Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 ze dne 27.06.2019
 Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 ze dne 17.8.2016
 Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 ze dne 26.5.2016
 Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 ze dne 11.03.2016
 Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17021:2007 (ČIA)
 Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 (ČIA)
 Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 ze dne 8.8.2013
 Akreditace MPSV dle z. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 Oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
 Opakovaná akreditace MPSV 2016 (pdf)
 Opakovaná akreditace MPSV

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022

02.10.2023Dovolujeme si Vás informovat, že v říjnu 2022 vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022 s...
podrobnosti

Vyšla revidovaná řada norem ČSN EN ISO 3834

01.07.2022Rádi bychom Vás informovali, že v květnu 2022 vyšla revidovaná řada norem ČSN EN ISO 3834...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

Certifikační orgán

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy