česky slovensky

Akreditace

Pověření Ministerstva dopravy ČR

Cerifikační orgán č. 3115 EURO CERT CZ, a.s. byl zařazen dne 8.7.2004 mezi pověřené orgány doporučené Ministerstvem dopravy, odborem pozemních komunikací, k ověřování odborné způsobilosti (certifikaci systémů jakosti zhotovitelů). V rámci auditu systému managementu jakosti vám můžeme vystavit "Průkaz zhotovitele".

Certifikační orgán opakovaně prokázal způsobilost k provádění certifikace systémů managementu získáním Osvědčení o akreditaci od národního akreditačního orgánu – Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., pro certifikační orgán č. 3115 (certifikace systémů managementu kvality včetně procesů svařování, certifikace systémů environmentálního managementu, certifikace systémů managementu bezpečnosti informací, certifikace systémů managementu BOZP a systému managementu společenské odpovědnosti). Dále je společnost EURO CERT CZ, a.s. držitelem Pověření Ministerstva dopravy a spojů k certifikaci systémů jakosti pozemních komunikací; a rovněž získala akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Osvědčení o akreditaci

 Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 ze dne 27.06.2019
 Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 ze dne 17.8.2016
 Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 ze dne 26.5.2016
 Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 ze dne 11.03.2016
 Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17021:2007 (ČIA)
 Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 (ČIA)
 Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 ze dne 8.8.2013
 Akreditace MPSV dle z. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 Oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
 Opakovaná akreditace MPSV 2016 (pdf)
 Opakovaná akreditace MPSV

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Akreditace OHSMS dle ISO 45001 od ČIA

02.07.2019Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci k...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ČSN EN ISO 50001:2019

16.04.2019Rádi bychom vás informovali, že v březnu 2019 vyšla revidovaná norma pro systémy managementu...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz