Právní předpisy

 • Zákon č. 257/2016 Sb., Zákon o spotřebitelském úvěru
 • Vyhl. č. 384/2016 Sb., Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru
 • A dále viz podrobnosti

Výňatky ze zákona č. 257/2016 Sb.

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy EU a upravuje mj.

a) činnost některých osob oprávněných poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr;
b) práva a povinnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Kromě dalších (zákonem vyjmenovaných) typů právnických osob bude oprávněn také nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru za podmínek stanovených tímto zákonem.

Jaké jsou požadavky na výkon činnosti nebankovního poskytovatele?

Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru zavede a udržuje přiměřené postupy a pravidla, která jsou vhodná z hlediska řádného poskytování spotřebitelského úvěru a z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (viz dále – link).

Ten, kdo je oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr, může poskytovat spotřebitelský úvěr pouze tak, že jeho pracovník(ci) splňují:

 • podmínky odborné způsobilosti podle § 60;
 • podmínky důvěryhodnosti podle § 72 nebo § 73;
 • zajistí, že tyto osoby si odborné znalosti a dovednosti udržují.

Kdo může zprostředkovávat spotřebitelský úvěr?

Zprostředkovávat spotřebitelský úvěr ve smyslu nového zákona bude oprávněn pouze zákonem specifikovaný okruh osob, mezi něž patří:

samostatný zprostředkovatel;
 • vázaný zástupce;
 • zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru;
 • zahraniční zprostředkovatel.

Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru je osoba, která je oprávněna zprostředkovávat spotřebitelský úvěr na základě oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, které jí udělila ČNB.

Zákon stanoví několik podmínek udělení oprávnění, mezi něž patří také odborná způsobilost.

Na zákon č. 257/2016 Sb. navazují prováděcí předpisy

Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru, která mj. stanovuje:

 • Rozsah odborných znalostí a dovedností podle skupin odbornosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru;
 • Minimální standard odborné zkoušky;
 • Způsob jednání a složení komise;
 • Požadavky na zkouškový řád;
 • Požadavky na průběh, formu, rozsah a způsob hodnocení odborné zkoušky.

Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru, která stanovuje:

 • podrobnosti žádostí a oznámení;
 • formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení;
 • způsob zaplacení správního poplatku k obnovení platnosti oprávnění;
 • pravidla, formu a způsob předkládání ročního výkazu činnosti.

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Akreditace dle ČSN EN ISO 50001:2019

01.04.2020Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci k...
podrobnosti

Akreditace dle ČSN EN ISO 9001: 2016 + MP SJ-PK – verze 2019

01.04.2020Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci dle...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz