Certifikace

Zákon stanoví mj. požadavky na výkon činnosti pro získání oprávnění k poskytování či zprostředkovávání spotřebitelských úvěrů.

Jaké jsou požadavky na výkon činnosti?

Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru zavede a udržuje:

 • přiměřené postupy a pravidla, která jsou vhodná z hlediska řádného poskytování spotřebitelského úvěru a z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • tyto postupy a pravidla zahrnují:
  • řádné administrativní a účetní postupy;
  • pravidla odměňování pracovníků (tato pravidla nesmí motivovat k neplnění povinností podle tohoto zákona);
  • pravidla a postupy pro posuzování úvěruschopnosti spotřebitele;
  • pravidla a postupy pro přijetí a ocenění předmětu zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení;
  • pravidla dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
  • průběžnou kontrolu dodržování povinností nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru plynoucích z tohoto zákona a jiných právních předpisů;
  • pravidla pro vyřizování stížností a reklamací spotřebitelů;
  • pravidla pro jednání se spotřebiteli, kteří jsou v prodlení;
  • pravidla pro vymáhání pohledávek;
  • pravidla vnitřní a vnější komunikace;
  • kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací;
  • pravidla kontroly činnosti osob, jejichž prostřednictvím nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru poskytuje spotřebitelský úvěr;
 • nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru je povinen průběžně ověřovat a pravidelně hodnotit přiměřenost a účinnost zavedených postupů a pravidel.

Systém managementu kvality

Nevíte, jak vytvořit, zavést a udržovat výše uvedené postupy a pravidla?

Vhodným nástrojem je implementace a certifikace standardů managementu kvality.

Systém managementu bezpečnosti informací

Nevíte, jak vytvořit, zavést a udržovat výše uvedené postupy a pravidla zejména s ohledem na kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací?

Vhodným nástrojem je implementace a certifikace standardů managementu bezpečnosti informací.

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Akreditace dle ČSN EN ISO 50001:2019

01.04.2020Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci k...
podrobnosti

Akreditace dle ČSN EN ISO 9001: 2016 + MP SJ-PK – verze 2019

01.04.2020Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci dle...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz