česky slovensky

Všeobecné obchodní a organizační podmínky

Tyto Všeobecné obchodní a organizační podmínky (dále v textu pouze "VOOP") jsou platné v rámci otevřených vzdělávacích akcí (dále v textu pouze "školení") pořádaných školicím střediskem společnosti EURO CERT CZ, a.s.

1 Všeobecné organizační podmínky

 1. Vyplněné přihlášky zašlete poštou nebo využijte on-line přihlášky prostřednictvím www.eurocert.cz.
 2. Vaše přihláška je závaznou objednávkou, jejímž odesláním zároveň akceptujete tyto VOOP.
 3. Uzávěrka přihlášek je 10 kalendářních dní před termínem konání školení, přihlášky po tomto termínu konzultujte telefonicky.
 4. Došlé přihlášky Vám potvrdíme e-mailem, případně telefonicky. V příloze e-mailu najdete organizační informace a popis cesty k nám. Přihlášky jsou zařazovány dle termínu doručení. V případě překročení kapacity školení Vám nabídneme náhradní řešení.
 5. Vyhrazujeme si právo změny lektora, data konání, úpravy programu event. zrušení školení při nízkém zájmu a/nebo zásahu vyšší moci. Všechny přihlášené účastníky budeme v takovém případě informovat 10 kalendářních dní před termínem konání školení.
 6. Zálohovou fakturu obdržíte v dostatečném časovém předstihu před konáním školení.
 7. Školení se uskuteční pouze v případě, že se přihlásí minimálně čtyři účastníci.
 8. Přihlašovatel potvrzuje správnost a úplnost všech údajů uvedených v přihlášce.
 9. Přihlašovatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení o nabídkách EURO CERT CZ, a.s. Nepřejete-li si dále dostávat od nás nabídku našich vzdělávacích programů či školení, vyznačte to v přihlášce v příslušné části („souhlasu se zasíláním obchodních sdělení“).
 10. Přihlašovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů společností EURO CERT CZ, a.s. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

2 Úhrada nákladů za školení

 1. Úhradu můžete provést takto:
  1. zálohovou fakturou, nebo
  2. v hotovosti na místě v den konání školení (nutno dohodnout předem)
 2. Zálohové listy a daňové doklady (faktury) za platby zasíláme elektronicky na e-mail uvedený v přihlášce. Po dohodě předem může být zaslán daňový doklad v papírové podobě.
 3. Platba musí být připsána na náš účet nejpozději 1 kalendářní den před konáním školení.
 4. V případě Vaší neúčasti z důvodu např. nemoci nebo pracovního vytížení je možné vyslat na školení náhradníka.. Poplatek za školení se nevrací.

3 Storno podmínky

 1. Přihlášku je možno stornovat 10 kalendářních dnů před konáním školení.
 2. V případě, že se účastník odhlásí méně než 10 kalendářních dní před konáním školení, požadujeme storno poplatek ve výši 50% ceny.
 3. Dle potřeby můžete po dohodě vyslat náhradníka.

4 Podrobné informace o školení

 1. Konkrétní podrobnosti a specifikace jednotlivých školení včetně podrobné osnovy, rozsahu a průběhu najdete vždy v „Podrobné informaci o školení“ – v sekci TERMÍNY ŠKOLENÍ.
 2. Součástí školení je studijní či pracovní materiál zpracovaný přednášejícím (u vybraných školení, u kterých je tato skutečnost uvedena v „Podrobné informaci o školení“), dále občerstvení v průběhu přestávek (pozn.: teplý oběd není zahrnut v ceně školení), a „Osvědčení“ o účasti na školení.

5 Průběh školení

 1. Prezence účastníků probíhá půl hodiny před vlastním zahájením školení - prosíme účastníky o dodržení tohoto předstihu.
 2. Vstup na školení bude umožněn pouze po úhradě nákladů dle bodu 2 těchto VOOP. V případě, že nebude úhrada nákladů připsána na účet společnosti EURO CERT CZ v souladu se zálohovou fakturou nejpozději den před termínem konání školení, při registraci, která probíhá půl hodiny před vlastním zahájením školení, je nutné prokázat úhradu formou kopie výpisu z bankovního účtu nebo bankou potvrzeným příkazem k úhradě o proběhnutí platby.
 3. V průběhu přednášek jsou pravidelně organizovány krátké přestávky v intervalech závislých na průběhu školení.

6 Platnost Všeobecných podmínek

Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2015.

Všeobecné obchodní podmínky (pdf)

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Vyšla revidovaná řada norem ČSN EN ISO 3834

01.07.2022Rádi bychom Vás informovali, že v květnu 2022 vyšla revidovaná řada norem ČSN EN ISO 3834...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ČSN 01 0391:2021

01.07.2022Dovolujeme si Vás informovat, že v srpnu 2021 vyšla revidovaná norma pro systémy managementu...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

Certifikační orgán

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy