česky slovensky

Školení, kurzy, semináře

Nabízíme školení, kurzy a semináře za účasti našich odborníků již tradičně ve všech oblastech spojených s požadavky systémových norem, jako jsou ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 3834, ČSN 01 0391 (CSR), dále také v oblasti informačních a komunikačních technologií, bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí a řady dalších.

Pořádáme širokou nabídku otevřených vzdělávacích akcí z nejrůznějších oborů, ale připravíme pro vás rovněž IN-HOUSE seminář přímo na míru dle vašich požadavků.

Organizační a další informace:

  • Termíny a program (obsah) školení lze vybrat na našich stránkách v sekci TERMÍNY ŠKOLENÍ, ale lze je rovněž dohodnout individuálně na přání zákazníka
  • Školení pořádáme v novém moderně vybaveném školicím středisku (viz FOTOGALERIE) společnosti EURO CERT CZ, ale rádi přijedeme i k vám
  • V případě školení v oblasti informačních technologií má každý účastník k dispozici svůj počítač a může tak vyzkoušet vše potřebné přímo na místě
  • Součástí školení jsou studijní podklady
  • Samozřejmostí je rovněž vystavení Osvědčení o absolvovaném školení pro každého účastníka
  • Každý účastník má možnost předem položit přednášejícímu svůj dotaz
  • Naši přednášející jsou odborníci z praxe, kteří zaručují kvalitní a aktuální informace v daném oboru

Příklad části obsahu jednotlivých školení:

Školení systémových norem

Školení jsou určena pro manažery kvality, pracovníky středního a vyššího managementu ve výrobě i službách, kteří se mají podílet na plánování, řízení a realizaci procesů v souladu s požadavky jednotlivých norem a pro osoby, kteří potřebují získat přehledným a srozumitelným způsobem základní informace k jednotlivým systémům a možnostem jejich certifikace. Školení jsou vhodná rovněž pro začínající poradce nebo interní auditory systémů managementu.

Společenská odpovědnost firem – přínosy, implementace, certifikace (CSR)
Revize normy ČSN EN ISO 9001:2016
Revize normy ČSN EN ISO 14001:2016
Systémy managementu kvality - začátečníci
Systémy managementu kvality - pokročilí
Systémy environmentálního managementu – úvod do požadavků
Systémy managementu BOZP dle OHSAS 18001 – Úvod do požadavků
Systémy managementu hospodaření s energií (EnMS) dle ISO 50001

Školení interních auditorů systémových norem

Školení jsou určená pro interní auditory systémů řízení ve výrobě i službách, kteří se podílejí na plánování, řízení a realizaci interních auditů ve vlastní organizaci nebo při auditech u svých dodavatelů, a kteří potřebují získat aktuální informace z oblasti auditování, vyjasnit si problémy z příslušných oblastí nebo obnovit Osvědčení interního auditora, a to buď v oblasti systémů managementů kvality (QMS), systémů environmentálního managementu (EMS), anebo systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS). Vhodné též pro manažery integrovaných systémů managementu a pro všechny, kteří se zajímají o uvedenou problematiku.

Interní auditor kvality
Interní auditor environmentálního managementu
Interní auditor systému managementu BOZP

Školení pro odborně způsobilé osoby v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Následující školení jsou určena pro stávající i budoucí bezpečnostní techniky – osoby odborně způsobilé v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, manažery systému managementu BOZP, interní auditory BOZP a vedoucí pracovníky, kteří se zabývají činností v BOZP, a pro všechny zájemce o tuto problematiku. Školení jsou zaměřena na přípravu účastníků k vykonání zkoušky OZO.

Prevence rizik v oblasti BOZP - příprava ke zkoušce OZO

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Akreditace OHSMS dle ISO 45001 od ČIA

02.07.2019Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci k...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ČSN EN ISO 50001:2019

16.04.2019Rádi bychom vás informovali, že v březnu 2019 vyšla revidovaná norma pro systémy managementu...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz