česky slovensky

Školení, kurzy, semináře

Nabízíme školení, kurzy a semináře za účasti našich odborníků již tradičně ve všech oblastech spojených s požadavky systémových norem, jako jsou ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 3834, ČSN 01 0391 (CSR), dále také v oblasti informačních a komunikačních technologií, bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí a řady dalších.

Pořádáme širokou nabídku otevřených vzdělávacích akcí z nejrůznějších oborů, ale připravíme pro vás rovněž IN-HOUSE seminář přímo na míru dle vašich požadavků.

Organizační a další informace:

  • Termíny a program (obsah) školení lze vybrat na našich stránkách v sekci TERMÍNY ŠKOLENÍ, ale lze je rovněž dohodnout individuálně na přání zákazníka
  • Školení pořádáme v novém moderně vybaveném školicím středisku (viz FOTOGALERIE) společnosti EURO CERT CZ, ale rádi přijedeme i k vám
  • V případě školení v oblasti informačních technologií má každý účastník k dispozici svůj počítač a může tak vyzkoušet vše potřebné přímo na místě
  • Součástí školení jsou studijní podklady
  • Samozřejmostí je rovněž vystavení Osvědčení o absolvovaném školení pro každého účastníka
  • Každý účastník má možnost předem položit přednášejícímu svůj dotaz
  • Naši přednášející jsou odborníci z praxe, kteří zaručují kvalitní a aktuální informace v daném oboru

Příklad části obsahu jednotlivých školení:

Školení systémových norem

Školení jsou určena pro manažery kvality, pracovníky středního a vyššího managementu ve výrobě i službách, kteří se mají podílet na plánování, řízení a realizaci procesů v souladu s požadavky jednotlivých norem a pro osoby, kteří potřebují získat přehledným a srozumitelným způsobem základní informace k jednotlivým systémům a možnostem jejich certifikace. Školení jsou vhodná rovněž pro začínající poradce nebo interní auditory systémů managementu.

Společenská odpovědnost firem – přínosy, implementace, certifikace (CSR)
Systémy managementu kvality dle ISO 9001
Systémy environmentálního managementu dle ISO 14001
Systémy managementu kvality - začátečníci
Systémy managementu BOZP dle ISO 45001
Systémy managementu hospodaření s energií (EnMS) dle ISO 50001

Školení interních auditorů systémových norem

Školení jsou určená pro interní auditory systémů řízení ve výrobě i službách, kteří se podílejí na plánování, řízení a realizaci interních auditů ve vlastní organizaci nebo při auditech u svých dodavatelů, a kteří potřebují získat aktuální informace z oblasti auditování, vyjasnit si problémy z příslušných oblastí nebo obnovit Osvědčení interního auditora, a to buď v oblasti systémů managementů kvality (QMS), systémů environmentálního managementu (EMS), anebo systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS). Vhodné též pro manažery integrovaných systémů managementu a pro všechny, kteří se zajímají o uvedenou problematiku.

Interní auditor kvality
Interní auditor environmentálního managementu
Interní auditor systému managementu BOZP

Školení pro odborně způsobilé osoby v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Následující školení jsou určena pro stávající i budoucí bezpečnostní techniky – osoby odborně způsobilé v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, manažery systému managementu BOZP, interní auditory BOZP a vedoucí pracovníky, kteří se zabývají činností v BOZP, a pro všechny zájemce o tuto problematiku. Školení jsou zaměřena na přípravu účastníků k vykonání zkoušky OZO.

Prevence rizik v oblasti BOZP - příprava ke zkoušce OZO

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Zohlednění změny klimatu

01.03.2024Dovolujeme si Vás informovat, že dne 22. 2. 2024 bylo zveřejněno společné komuniké IAF...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022

02.10.2023Dovolujeme si Vás informovat, že v říjnu 2022 vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022 s...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

Certifikační orgán

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy