Vítejte na stránkách
společnosti EURO CERT CZ

Jsme společnost postavená na profesionálním týmu lidí, schopná vždy, velmi rychle a pružně dostát svým závazkům. Naše dokonalá znalost tržního prostředí a všech pravidel daných naším oborem činnosti odráží fakt, že jsme moderní evropskou společností s pevnými kořeny na českém a slovenském trhu.

certifikační společnost
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

Certifikace systémů managementu

Certifikace provádíme jako nezávislá akreditovaná a mezinárodně uznávaná třetí strana, která posuzuje a certifikuje systémy managementu kvality, environmentálního managementu, bezpečnosti práce, bezpečnosti informací a další podle příslušných norem a všech doplňkových dokumentů, které jsou požadovány. Veškerá činnost certifikačního orgánu je prováděna s cílem, aby oprávněné požadavky zákazníka byly splněny v požadované kvalitě, včas a ekonomicky, při dodržení dokumentovaných pravidel a požadavků příslušné normy.

certifikační orgán

akreditační středisko
AKREDITAČNÍ STŘEDISKO

Akreditace zdravotnických zařízení

Akreditace zdravotnických zařízení v oblasti hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče provádíme prostřednictvím akreditačního střediska. Získali jsme pověření od Ministerstva zdravotnictví k provádění externího hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče a k udělování Certifikátu o akreditaci zdravotnickým organizacím.

akreditační středisko

školicí středisko
ŠKOLICÍ STŘEDISKO

Školení, kurzy, semináře

V rámci celoživotního vzdělávání personálu zabezpečujeme prostřednictvím školicího střediska široký rozsah odborných školení pro řadu profesí v průmyslu i službách, v oblasti systémů managementu, auditů, ale i jako přípravu např. pro složení odborných zkoušek, uceleným způsobem, na jednom místě tak, aby pracovníci z širokého spektra firem měli zajištěn přístup k odborným a aktuálním informacím a splnili požadavky z hlediska své odborné a profesní způsobilosti, případě ji mohli zvyšovat či projít rekvalifikací.

školicí středisko

zkušební středisko
ZKUŠEBNÍ STŘEDISKO

Zkoušky ZSU
Zkoušky OZO

Ověřování způsobilosti a zkoušky personálu provádíme v rámci zkušebního střediska, akreditovaného ČNB pro provádění odborných zkoušek podle zákona 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru nebo akreditovaného MPSV pro provádění zkoušek odborné způsobilosti fyzických osob, abychom poskytli pracovníkům v řadě oborů možnost na jednom místě absolvovat nejen školení, ale i ověření způsobilosti zkouškou a získat tak certifikát či osvědčení prokazující jejich kompetence v příslušném oboru.

zkušební středisko

EURO CERT map

Aktuality

Zohlednění změny klimatu

01.03.2024Dovolujeme si Vás informovat, že dne 22. 2. 2024 bylo zveřejněno společné komuniké IAF (International Accreditation Forum) a ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) týkající se zohlednění změny klimatu v nových a stávajících normách, na základě kterých jsou prováděny certifikace systémů managementu. K vydaným normám, podle kterých je prováděna certifikace systémů managementu, jsou již vydávány změny s označením „Amd“ (např. ISO 14001:2015/Amd 1:2024).

Úpravy týkající se požadavku na zohlednění přístupu organizací ke změně klimatu jsou začleněny do čl. 4.1 a 4.2 norem používaných k certifikaci systémů managementu. Záměrem těchto změn je, aby v rámci systému managementu byla zohledňována změna klimatu jako možný externí faktor.

Vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022

02.10.2023Dovolujeme si Vás informovat, že v říjnu 2022 vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022 s názvem Information security, cybersecurity and privacy protection (Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí). Toto vydání nahrazuje normu EN ISO/IEC 27001:2017. Bližší informace naleznete zde.

Vyšla revidovaná řada norem ČSN EN ISO 3834

01.07.2022Rádi bychom Vás informovali, že v květnu 2022 vyšla revidovaná řada norem ČSN EN ISO 3834 – Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů. Toto vydání nahrazuje řadu norem ČSN EN ISO 3834 z března 2006. Bližší informace naleznete zde.

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

Certifikační orgán

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy