česky slovensky

O spoločnosti

Sme moderná spoločnosť postavená na profesionálnom tíme ľudí, schopná vždy, veľmi rýchlo a pružne splniť svoje záväzky. Naša dokonalá znalosť domáceho trhového prostredia a všetkých pravidiel vyplývajúcich z nášho odboru činnosti, odráža fakt, že sme modernou európskou spoločnosťou s pevnými koreňmi na slovenskom trhu.

História

Na počiatku bola výzva. Výzva ponúknuť slovenskému trhu naozaj kvalitné služby v oblasti riadenia kvality. Výzva pripraviť slovenské firmy na konkurenčný boj na trhovom poli Európskej únie. Definovali sme si jasné ciele a zásady. Zostavili sme starostlivo vybraný profesionálny tím ľudí. Bez problémov sme splnili všetky podmienky a požiadavky Slovenskej národnej akreditačnej služby. Založili sme modernú spoločnosť ponúkajúcu komplexné služby v odbore v odbore certifikácie manažérskych systémov.

Naši ľudia

Na základe špecifických cieľov spoločnosti sme definovali pravidlá pre výber členov nášho tímu. Pri výbere sme starostlivo postupovali podľa týchto pravidiel. Výsledkom je veľmi profesionálny tím odborníkov z rôznych oblastí riadenia kvality. Vždy dbáme na ich ústretový a ľudský, i keď náročný a dôsledný prístup ku klientovi.

Organizačná štruktúra EURO CERT group
Záväzok nestrannosti (pdf)
Politika kvality (pdf)
Základné informácie o certifikácii (pdf)

AKTUALITY

Vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022

02.10.2023Dovolujeme si Vás informovat, že v říjnu 2022 vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022 s...
podrobnosti

Vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834

01.07.2022Radi by sme Vás informovali, že v auguste 2021 vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834 –...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

Certifikační orgán

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy