česky slovensky

Dotaznik

Vážení obchodní partneři,
abychom plnili co nejlépe vaše požadavky a potřeby, chceme vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku:

1. Zaškrtnite, aké služby od našej spoločnosti využívate:
Certifikáciu systému manažérstva
Certifikáciu (akreditáciu) zdravotníckeho zariadenia
Školenia
Skúšky odborne spôsobilých osôb
Iné:
2. Zaškrtnite, ako ste boli spokojní s doterajšou spoluprácou:
Spokojní
Skôr nespokojní (prosíme, spresnite):
Nespokojní (prosíme, spresnite):
3. Vyhovuje Vám cena z hľadiska pomeru ceny k výkonu?
ÁNO
NIE (prosíme, spresnite):
4. Vyhovuje Vám rýchlosť vybavenie Vášho dopytu?
ÁNO
NIE (prosíme, spresnite):
5. Vyhovuje Vám rýchlosť vybavenia Vašej požiadavky?
ÁNO
NIE (prosíme, spresnite):
6. Vyhovuje Vám súčasný priebeh auditu?
ÁNO
NIE (prosíme, spresnite):
7. Vyhovuje Vám súčasná ponuka školení?
ÁNO
NIE (prosíme, spresnite):
8. Vyhovuje Vám súčasný priebeh školení?
ÁNO
NIE (prosíme, spresnite):
9. Vyhovuje Vám súčasný obsah auditných správ?
ÁNO
NIE (prosíme, spresnite):
10. Vyhovuje Vám súčasná podoba certifikátu?
ÁNO
NIE (prosíme, spresnite):
11. Vyhovuje Vám spôsob komunikácie a poskytovania informácií?
ÁNO
NIE (prosíme, spresnite):
12. Vyhovuje Vám obsah webových stránok z hľadiska dostatku informácií?
ÁNO
NIE (prosíme, spresnite):
13. Čo by ste prípadne uvítali v oblasti ďalšej spolupráce? / Máte pre nás iný odkaz?
14. Máte akúkoľvek otázku či podnet k nestrannosti certifikačného orgánu?
V prípade záujmu môžete na seba zanechať kontakt:
Spoločnosť / firma:
Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:

AKTUALITY

Vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022

02.10.2023Dovolujeme si Vás informovat, že v říjnu 2022 vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022 s...
podrobnosti

Vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834

01.07.2022Radi by sme Vás informovali, že v auguste 2021 vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834 –...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

Certifikační orgán

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy