česky slovensky

Dotaznik

Vážení obchodní partneři,
abychom plnili co nejlépe vaše požadavky a potřeby, chceme vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku:

1. Zaškrtnite, aké služby od našej spoločnosti využívate:
Certifikáciu systému manažérstva
Certifikáciu (akreditáciu) zdravotníckeho zariadenia
Školenia
Skúšky odborne spôsobilých osôb
Iné:
2. Zaškrtnite, ako ste boli spokojní s doterajšou spoluprácou:
Spokojní
Skôr nespokojní (prosíme, spresnite):
Nespokojní (prosíme, spresnite):
3. Vyhovuje Vám cena z hľadiska pomeru ceny k výkonu?
ÁNO
NIE (prosíme, spresnite):
4. Vyhovuje Vám rýchlosť vybavenie Vášho dopytu?
ÁNO
NIE (prosíme, spresnite):
5. Vyhovuje Vám rýchlosť vybavenia Vašej požiadavky?
ÁNO
NIE (prosíme, spresnite):
6. Vyhovuje Vám súčasný priebeh auditu?
ÁNO
NIE (prosíme, spresnite):
7. Vyhovuje Vám súčasná ponuka školení?
ÁNO
NIE (prosíme, spresnite):
8. Vyhovuje Vám súčasný priebeh školení?
ÁNO
NIE (prosíme, spresnite):
9. Vyhovuje Vám súčasný obsah auditných správ?
ÁNO
NIE (prosíme, spresnite):
10. Vyhovuje Vám súčasná podoba certifikátu?
ÁNO
NIE (prosíme, spresnite):
11. Vyhovuje Vám spôsob komunikácie a poskytovania informácií?
ÁNO
NIE (prosíme, spresnite):
12. Vyhovuje Vám obsah webových stránok z hľadiska dostatku informácií?
ÁNO
NIE (prosíme, spresnite):
13. Čo by ste prípadne uvítali v oblasti ďalšej spolupráce? / Máte pre nás iný odkaz?
14. Máte akúkoľvek otázku či podnet k nestrannosti certifikačného orgánu?
V prípade záujmu môžete na seba zanechať kontakt:
Spoločnosť / firma:
Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:

AKTUALITY

Akreditácia podľa STN EN ISO 50001:2020

01.04.2020Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu k...
podrobnosti

Akreditácia podľa STN EN ISO 9001:2016 + MP SK-PK – verzia 2019

01.04.2020Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz