česky slovensky

Akreditácia

Certifikačný orgán EURO CERT group opakovane preukázal spôsobilosť k vykonávaniu certifikácie systémov manažérstva získaním Osvedčenia o akreditácii od národného akreditačného orgánu – Českého inštitútu pre akreditáciu, o.p.s., pre certifikačný orgán č. 3115 (certifikácia systémov manažérstva kvality vrátane procesov zvárania, certifikácie systémov environmentálneho manažérstva, certifikácie systémov manažérstva bezpečnosti informácií, certifikácie systémov manažérstva BOZP a systému manažérstva spoločenskej zodpovednosti).

Osvedčenie o akreditácii

 Osvedčenie o akreditácii zo dňa 24.5.2021
 Osvedčenie o akreditácii podľa ČSN EN ISOIEC 17021-12016 zo dňa 13.3.2020
 Osvedčenie o akreditácii podľa ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 zo dňa 27.06.2019
 Osvedčenie o akreditácii podľa ČSN EN ISO/IEC 17021:2016 zo dňa 17.08.2016
 Osvedčenie o akreditácii podľa ČSN EN ISO/IEC 17021:2016 zo dňa 26.05.2016
 Osvedčenie o akreditácii podľa ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 zo dňa 11.03.2016

AKTUALITY

Vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022

02.10.2023Dovolujeme si Vás informovat, že v říjnu 2022 vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022 s...
podrobnosti

Vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834

01.07.2022Radi by sme Vás informovali, že v auguste 2021 vyšla revidovaná rada noriem STN EN ISO 3834 –...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

Certifikační orgán

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy