Náklady spojené s provedením zkoušky / periodické zkoušky a s vydáním osvědčení

5.200 Kč (bez DPH)

Náklady spojené s provedením opravné zkoušky (pouze část zkoušky - test nebo ústní pohovor

1.000 Kč (bez DPH)

Náklady spojené s provedením zkoušky a vydáním dokladu uhradí uchazeč o vykonání zkoušky nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním zkoušky

Uhrazení nákladů spojených s provedením zkoušky se provádí na základě zálohové faktury, která je uchazeči odeslána spolu s pozvánkou obsahující termín, čas a místo konání zkoušky.
Náklady spojené s provedením zkoušky uhradí uchazeč o vykonání zkoušky nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním zkoušky. Pokud úhrada nákladů za zkoušku nebude provedena v požadovaném termínu, nebude uchazeč ke zkoušce připuštěn.

Výjimečně na základě písemné dohody uchazeče se společností EURO CERT CZ, a.s. lze náklady uhradit v termínu kratším než 7 kalendářních dní nebo přímo u držitele akreditace, nejpozději v den zkoušky před jejím zahájením.

Při nedostavení se ke zkoušce bez řádné písemné omluvy se úhrada poplatku za zkoušku se nevrací. V případě, že se uchazeč nemůže zkoušky z vážného důvodu zúčastnit, musí se předem písemně omluvit. Této možnosti lze využít jednou, jinak bude od zkoušky vyřazen bez nároku na vrácení poplatku za provedení zkoušky.

Uchazeči, který svoji účast na zkoušce zrušil v době kratší než 7 dní přede dnem konání zkoušky, držitel akreditace vrátí částku ve výši 70% původního poplatku.

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Akreditace OHSMS dle ISO 45001 od ČIA

02.07.2019Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci k...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma ČSN EN ISO 50001:2019

16.04.2019Rádi bychom vás informovali, že v březnu 2019 vyšla revidovaná norma pro systémy managementu...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz