Písemná práce

Součástí zkoušky je obhajoba písemné práce. Uchazeč musí zpracovat ke zkoušce písemnou práci na téma „Prevence rizik – postupy a metody identifikace nebezpečí a posuzování rizik BOZP“. Práce má za úkol prezentovat schopnosti a dovednosti uchazeče při identifikaci nebezpečí a posuzování rizik (analýze rizik) souvisejících s pracovními činnostmi v jednotlivých profesích. Uchazeč obdrží možná témata písemné práce (projektu) a požadavky na zpracování písemné práce spolu s pozvánkou ke zkoušce.

Zpracovanou práci ve stanoveném rozsahu na téma zvolené z nabídnutých uchazeč zašle (doručí) nejpozději 15 kalendářních dnů přede dnem konání zkoušky na adresu společnosti Lidická 2370, 252 63 Roztoky (poštou, osobně, e-mailem).

Rozbor písemné práce resp. jeho obhajoba uchazečem je pak součástí ústní části zkoušky, kde je na tuto obhajobu věnován samostatný časový prostor.

Základní požadavky na obsah písemné práce

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Za tím účelem je povinen mj. soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje, vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat odpovídající opatření (viz zák. 262/06 Sb.). V tomto smyslu je identifikace nebezpečí a hodnocení rizik jednou z klíčových činností v oblasti BOZP.

Postupy pro identifikaci nebezpečí a posuzování rizika musí brát v úvahu zejména následující aspekty:

 • běžné a mimořádné činnosti
 • činnosti všech osob, majících přístup na pracoviště
 • lidské chování, způsobilosti a další lidské faktory
 • infrastrukturu, vybavení a materiály na pracovišti
 • jakékoliv požadavky souvisejících právních předpisů v oblasti BOZP
 • návrh pracovišť, procesů, zařízení, strojů/vybavení, provozních postupů a organizace práce, včetně jejich přizpůsobení lidským schopnostem

Úplný přehled témat písemné práce na téma "Prevence rizik – postupy a metody identifikace nebezpečí a posuzování rizik BOZP"

 1. Zpracování postupu pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizika a určení způsobu řízení pro pracoviště zabývající se výrobou, provozem, obsluhou a údržbou vyhrazených elektrických zařízení. Práce zahrnuje:
  1. zpracování vnitřního předpisu včetně navržení vhodné metodiky analýzy rizik, která umožní přiměřeně umožnit identifikování nebezpečí, dokumentování rizika, určení hodnoty rizika, stanovení priorit a určení odpovídajících opatření
  2. dle zvolené metodiky zpracování registru alespoň 10 nezávažnějších rizik pro uvedené pracoviště, jejich hodnocení, stanovení priorit a určení odpovídajících opatření
 2. Zpracování postupu pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizika a určení způsobu řízení pro pracoviště zabývající se výrobou, provozem, obsluhou a údržbou vyhrazených plynových zařízení. Práce zahrnuje:
  1. zpracování vnitřního předpisu včetně navržení vhodné metodiky analýzy rizik, která umožní přiměřeně umožnit identifikování nebezpečí, dokumentování rizika, určení hodnoty rizika, stanovení priorit a určení odpovídajících opatření
  2. dle zvolené metodiky zpracování registru alespoň 10 nezávažnějších rizik pro uvedené pracoviště, jejich hodnocení, stanovení priorit a určení odpovídajících opatření
 3. Zpracování postupu pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizika a určení způsobu řízení pro pracoviště zabývající se výrobou, provozem, obsluhou a údržbou vyhrazených tlakových zařízení. Práce zahrnuje:
  1. zpracování vnitřního předpisu včetně navržení vhodné metodiky analýzy rizik, která umožní přiměřeně umožnit identifikování nebezpečí, dokumentování rizika, určení hodnoty rizika, stanovení priorit a určení odpovídajících opatření
  2. dle zvolené metodiky zpracování registru alespoň 10 nezávažnějších rizik pro uvedené pracoviště, jejich hodnocení, stanovení priorit a určení odpovídajících opatření
 4. Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu pro práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Práce zahrnuje:
  1. identifikaci nebezpečí a vyhodnocení rizik vyskytujících se při této činnosti
  2. stanovení pracovních postupů a organizace práce, určení dalších odpovídajících opatření pro odstranění nebo řízení identifikovaných rizik
 5. Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu pro zajištění bezpečnosti práce u obráběcích strojů na kovy. Práce zahrnuje:
  1. identifikaci nebezpečí a vyhodnocení rizik vyskytujících se při této činnosti
  2. stanovení pracovních postupů a organizace práce, určení dalších odpovídajících opatření pro odstranění nebo řízení identifikovaných rizik
 6. Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu pro zajištění bezpečnosti práce při strojním obrábění dřeva. Práce zahrnuje:
  1. identifikaci nebezpečí a vyhodnocení rizik vyskytujících se při této činnosti
  2. stanovení pracovních postupů a organizace práce, určení dalších odpovídajících opatření pro odstranění nebo řízení identifikovaných rizik
 7. Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu pro zajištění bezpečnosti práce při svařování. Práce zahrnuje:
  1. identifikaci nebezpečí a vyhodnocení rizik vyskytujících se při této činnosti
  2. stanovení pracovních postupů a organizace práce, určení dalších odpovídajících opatření pro odstranění nebo řízení identifikovaných rizik
 8. Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu pro zajištění bezpečnosti práce v obchodu a veřejném stravování. Práce zahrnuje:
  1. identifikaci nebezpečí a vyhodnocení rizik vyskytujících se při této činnosti
  2. stanovení pracovních postupů a organizace práce, určení dalších odpovídajících opatření pro odstranění nebo řízení identifikovaných rizik
 9. Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu pro zajištění bezpečnosti práce při ruční manipulaci s materiálem. Práce zahrnuje:
  1. identifikaci nebezpečí a vyhodnocení rizik vyskytujících se při této činnosti
  2. stanovení pracovních postupů a organizace práce, určení dalších odpovídajících opatření pro odstranění nebo řízení identifikovaných rizik
 10. Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu – Místní řád skladu - pro zajištění bezpečnosti práce při skladování manipulačních jednotek. Práce zahrnuje:
  1. identifikaci nebezpečí a vyhodnocení rizik vyskytujících se při této činnosti
  2. stanovení pracovních postupů a organizace práce, určení dalších odpovídajících opatření pro odstranění nebo řízení identifikovaných rizik
 11. Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu – Dopravní řád - pro zajištění bezpečnosti práce při provozu a údržbě motorových vozidel. Práce zahrnuje:
  1. identifikaci nebezpečí a vyhodnocení rizik vyskytujících se při této činnosti
  2. stanovení pracovních postupů a organizace práce, určení dalších odpovídajících opatření pro odstranění nebo řízení identifikovaných rizik
 12. Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu pro zajištění bezpečnosti práce ve stavebnictví – demolice a zemní práce. Práce zahrnuje:
  1. identifikaci nebezpečí a vyhodnocení rizik vyskytujících se při této činnosti
  2. stanovení pracovních postupů a organizace práce, určení dalších odpovídajících opatření pro odstranění nebo řízení identifikovaných rizik včetně zpracování plánu BOZP na staveništi, kde budou vykonávány práce zaměstnanci více zaměstnavatelů současně
 13. Zpracování postupu pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizika a určení způsobu řízení pro pracoviště zabývající se výrobou rozváděčů. Práce zahrnuje:
  1. zpracování vnitřního předpisu včetně navržení vhodné metodiky analýzy rizik, která umožní přiměřeně umožnit identifikování nebezpečí, dokumentování rizika, určení hodnoty rizika, stanovení priorit a určení odpovídajících opatření
  2. dle zvolené metodiky zpracování registru alespoň 10 nezávažnějších rizik pro uvedené pracoviště, jejich hodnocení
  3. stanovení priorit a určení odpovídajících opatření včetně stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů a úkolů pro vytvoření systému managementu BOZP
 14. Zpracování postupu pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizika a určení způsobu řízení pro pracoviště při chovu skotu. Práce zahrnuje:
  1. zpracování vnitřního předpisu včetně navržení vhodné metodiky analýzy rizik, která umožní přiměřeně umožnit identifikování nebezpečí, dokumentování rizika, určení hodnoty rizika, stanovení priorit a určení odpovídajících opatření
  2. dle zvolené metodiky zpracování registru alespoň 10 nezávažnějších rizik pro uvedené pracoviště, jejich hodnocení
  3. stanovení priorit a určení odpovídajících opatření včetně stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů a úkolů pro vytvoření systému managementu BOZP
 15. Zpracování postupu pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizika a určení způsobu řízení pro pracoviště výrobního charakteru. Práce zahrnuje:
  1. zpracování vnitřního předpisu včetně navržení vhodné metodiky analýzy rizik, která umožní přiměřeně umožnit identifikování nebezpečí, dokumentování rizika, určení hodnoty rizika, stanovení priorit a určení odpovídajících opatření
  2. dle zvolené metodiky zpracování registru alespoň 10 nezávažnějších rizik pro uvedené pracoviště, jejich hodnocení
  3. stanovení priorit a určení odpovídajících opatření včetně stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů a úkolů pro vytvoření systému managementu BOZP
 16. Zpracování postupu pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizika a určení způsobu řízení pro pracoviště ve zdravotnictví. Práce zahrnuje:
  1. zpracování vnitřního předpisu včetně navržení vhodné metodiky analýzy rizik, která umožní přiměřeně umožnit identifikování nebezpečí, dokumentování rizika, určení hodnoty rizika, stanovení priorit a určení odpovídajících opatření
  2. dle zvolené metodiky zpracování registru alespoň 10 nezávažnějších rizik pro uvedené pracoviště, jejich hodnocení
  3. stanovení priorit a určení odpovídajících opatření včetně stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů a úkolů pro vytvoření systému managementu BOZP
 17. Zpracování postupu pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizika a určení způsobu řízení pro pracoviště ve službách. Práce zahrnuje:
  1. zpracování vnitřního předpisu včetně navržení vhodné metodiky analýzy rizik, která umožní přiměřeně umožnit identifikování nebezpečí, dokumentování rizika, určení hodnoty rizika, stanovení priorit a určení odpovídajících opatření
  2. dle zvolené metodiky zpracování registru alespoň 10 nezávažnějších rizik pro uvedené pracoviště, jejich hodnocení
  3. stanovení priorit a určení odpovídajících opatření včetně stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů a úkolů pro vytvoření systému managementu BOZP

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014

24.05.2021Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group plní požadavky ČSN EN...
podrobnosti

Akreditace dle ČSN EN ISO 50001:2019

01.04.2020Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci k...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

Certifikační orgán

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy