Vítejte na stránkách
společnosti EURO CERT CZ

Jsme společnost postavená na profesionálním týmu lidí, schopná vždy, velmi rychle a pružně dostát svým závazkům. Naše dokonalá znalost tržního prostředí a všech pravidel daných naším oborem činnosti odráží fakt, že jsme moderní evropskou společností s pevnými kořeny na českém a slovenském trhu.

certifikační společnost
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

Certifikace systémů managementu

Certifikace provádíme jako nezávislá akreditovaná a mezinárodně uznávaná třetí strana, která posuzuje a certifikuje systémy managementu kvality, environmentálního managementu, bezpečnosti práce, bezpečnosti informací a další podle příslušných norem a všech doplňkových dokumentů, které jsou požadovány. Veškerá činnost certifikačního orgánu je prováděna s cílem, aby oprávněné požadavky zákazníka byly splněny v požadované kvalitě, včas a ekonomicky, při dodržení dokumentovaných pravidel a požadavků příslušné normy.

certifikační orgán

akreditační středisko
AKREDITAČNÍ STŘEDISKO

Akreditace zdravotnických zařízení

Akreditace zdravotnických zařízení v oblasti hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče provádíme prostřednictvím akreditačního střediska. Získali jsme pověření od Ministerstva zdravotnictví k provádění externího hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče a k udělování Certifikátu o akreditaci zdravotnickým organizacím.

akreditační středisko

školicí středisko
ŠKOLICÍ STŘEDISKO

Školení, kurzy, semináře

V rámci celoživotního vzdělávání personálu zabezpečujeme prostřednictvím školicího střediska široký rozsah odborných školení pro řadu profesí v průmyslu i službách, v oblasti systémů managementu, auditů, ale i jako přípravu např. pro složení odborných zkoušek, uceleným způsobem, na jednom místě tak, aby pracovníci z širokého spektra firem měli zajištěn přístup k odborným a aktuálním informacím a splnili požadavky z hlediska své odborné a profesní způsobilosti, případě ji mohli zvyšovat či projít rekvalifikací.

školicí středisko

zkušební středisko
ZKUŠEBNÍ STŘEDISKO

Zkoušky odborně způsobilých osob v prevenci rizik

Ověřování způsobilosti a zkoušky personálu provádíme v rámci zkušebního střediska, akreditovaného např. MPSV pro provádění zkoušek odborné způsobilosti fyzických osob, abychom poskytli pracovníkům v řadě oborů možnost na jednom místě absolvovat nejen školení, ale i ověření způsobilosti zkouškou a získat tak certifikát či osvědčení prokazující jejich kompetence v příslušném oboru.

zkušební středisko

EURO CERT map

Aktuality

Akreditace EnMS od ČIA

19.10.2016Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci k provádění certifikace systémů managementu dle normy ČSN EN ISO 50001:2012.

Opakovaná akreditace MPSV

19.10.2016Rádi bychom Vás informovali, že společnost EURO CERT CZ, a.s. dne 7.9.2016 obdržela opakovanou akreditaci MPSV pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období dalších 10 let.

Systémy managementu hospodaření s energií (EnMS) dle ISO 50001

19.10.2016Připravili jsme pro Vás školení v oblasti Systémů managementu hospodaření s energií. Bližší informace k termínu, obsahu a ceně se dozvíte zde.

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.: +421 557 871 940
Tel.:+421 904 413 127
Fax: +421 557 871 941
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 531
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Fax: +420 234 222 100
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz