česky slovesky

ČSN 01 0391 a certifikace systému managementu společenské odpovědnosti

Národní normou pro certifikaci CSR je v ČR nová technická norma ČSN 01 0391 – „Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky“. V normě jsou definovány jednotlivé principy CSR, známé z ISO 26000, její kompatibilita s dalšími systémy managementu, požadavky na systém managementu CSR včetně neustálého zlepšování v souladu s cyklem PDCA.

Stručný přehled požadavků uvedené normy na CSR je následující:

1. vytvořit, dokumentovat, zavést, udržovat a neustále zlepšovat systém managementu v souladu s principy PDCA;
2. jmenovat představitele vedení pro oblast CSR;
3. zpracovat dokumentaci včetně politiky, cílů, programů, projektů, záznamů;
4. identifikovat a plnit požadavky právních předpisů;
5. identifikovat zainteresované strany a brát do úvahy jejich zájmy a potřeby;
6. zvážit aspekty společenské odpovědnosti v ekonomické oblasti (zahrnuje výběr a hodnocení dodavatelů, požadavek na stanovení etických principů, plánování a realizaci investic, prokazování podpory vybrané komunity);
7. zvážit aspekty společenské odpovědnosti v environmentální oblasti (zahrnuje požadavky v oblasti environmentálního managementu jako je identifikace environmentálních aspektů, řízení provozu);
8. zvážit aspekty společenské odpovědnosti v sociální oblasti (zahrnuje požadavky v oblasti dodržování lidských práv, zabezpečení rovných příležitostí, opět podporu komunity, ale také oblast ochrany práv spotřebitele);
9. řídit potřebné zdroje (zahrnuje požadavky na stanovení kompetencí, poskytování výcviku, podporování vědomí závažnosti u pracovníků, nutnost zajištění a řízení finančních zdrojů, požadavky na interní a externí komunikaci);
10. provádět měření, analýzy a zlepšování (zahrnuje požadavky na stanovení a monitorování nebo měření ukazatelů výkonnosti, hodnocení souladu s požadavky v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, požární ochrany a dalších právních předpisů; dále požadavky na provádění interního auditu a přezkoumávání systému managementu za účelem jeho neustálého zlepšování).

« zpět na Společenská odpovědnost

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Akreditace dle ČSN EN ISO 50001:2019

01.04.2020Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci k...
podrobnosti

Akreditace dle ČSN EN ISO 9001: 2016 + MP SJ-PK – verze 2019

01.04.2020Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační orgán EURO CERT group získal akreditaci dle...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz