česky slovesky

Společenská odpovědnost v ČR

Je zřejmé, že problematice společenské odpovědnosti věnuje značnou pozornost nejen Evropská unie, ale i samotná vláda ČR, a to nejen v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek.

Problematika CSR od loňského roku spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, které vypracovalo strategický dokument "Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice". Ten vláda České republiky schválila 2. dubna 2014 usnesením č. 199. Národní akční plán je rozdělen do deseti hlavních oblastí a obsahuje celkem 49 úkolů. Ke strategickým prioritám se řadí dodržování pokynů pro společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek při respektování právního rámce EU, či zohlednění provádění CSR při udělování grantů či přidělování dotací.

Ke klíčovým oblastem Národního akčního plánu patří např. propagace a podpora konceptu společenské odpovědnosti. Nástrojem má být v tomto případě informační podpora certifikace prostřednictvím informování o národních normách pro certifikaci systémů CSR Radou kvality ČR a ÚNMZ (Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví). V nejbližší době se tedy budeme setkávat s důrazem kladeným i na certifikaci CSR.

« zpět na Společenská odpovědnost

Přihlášení k odběru novinek a slev

Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby

AKTUALITY

Vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022

02.10.2023Dovolujeme si Vás informovat, že v říjnu 2022 vyšla revidovaná norma ISO/IEC 27001:2022 s...
podrobnosti

Vyšla revidovaná řada norem ČSN EN ISO 3834

01.07.2022Rádi bychom Vás informovali, že v květnu 2022 vyšla revidovaná řada norem ČSN EN ISO 3834...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy