česky slovesky

Integrované systémy

Posúdenie plnenia požiadaviek noriem ISO 9001:2016, ISO 14001:2016, OHSAS 18001:2008 / / ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2006, ISO 3834-2 v rámci integrovaného systému manažérstva

Prečo si vybrať práve nás?


Ponúkame Vám trvalú spoluprácu a informovanie o nových poznatkoch v oblasti systému manažérstva kvality

Zaistíme Vám všetky nutné činnosti spojené so získaním certifikátov systému manažérstva kvality, vrátane certifikácie procesov zvárania, systému environmentálneho manažérstva, systému manažérstva bezpečnosti informácií, systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich kombinácia v rámci integrovanej certifikácie. Každá z týchto smerníc špecifikuje požiadavky na príslušný systém tak, aby organizácii umožnila formulovať politiku a stanoviť ciele, ktoré zahrnú zákonné požiadavky, eliminovať riziká. Základnou myšlienkou Integrovaného systému je vykonávať posudzovanie vždy dvoch alebo viacerých noriem súčasne. Výhodou je minimalizácia nákladov na posudzovanie a úspora času pracovníkov organizácie.

Postup certifikácie

Integrovaný systém vykonáva obvykle jeden tím audítorov podľa postupov certifikácie zvolených systémov s cieľom minimalizovať náklady na posudzovanie a šetriť čas pracovníkov organizácie. Posudzovanie je vykonávané súbežne. Podmienkou je zavedený, dokumentovaný a uplatňovaný integrovaný systém manažérstva, tj. spoločná príručka a spoločné „integrované“ riadenie dvoch alebo viac systémov manažérstva.

Na staihnutie

Certifikácia

Certifikácia

Žiadosť o certifikáciu 20.2.2020 (MS Word)
Dotazník 20.2.2020 (MS Word)

Recertifikácia

 Žiadosť a dotazník RA 20.2.2020 (MS Word)

 Overenie platnosti certifikátov podľa IČO

AKTUALITY

Vyšla revidovaná norma STN EN ISO 19011:2019

02.07.2020Vážení zákazníci, vážení obchodní partneri, radi by sme Vás touto cestou oboznámili s...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma STN EN ISO 50001:2020

06.04.2020Radi by sme vás informovali, že vo februári 2020 vyšla revidovaná norma pre systémy...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

SKÚŠOBNÉ STREDISKO