česky slovesky

Certifikácia procesov zvárania

Posúdenie plnenia požiadaviek normy ISO 9001 v spojení s ISO 3834-2,3,4 v rámci integrovaného systému manažérstva

Prečo si vybrať práve nás?


Posúdenie vykonávajú skúsení, spôsobilí a vysoko kvalifikovaní profesionáli.

Nami vystavený certifikačný dokument o posúdení zhody je uznávaný vo všetkých vyspelých štátoch.

Zaistíme Vám všetky nutné činnosti spojené so získaním certifikátu systému manažérstva kvality, vrátane certifikácie procesov zvárania. Tavné zváranie kovových materiálov je používané pri výrobe mnohých výrobkov od úplne jednoduchých cez zložité ako sú napr. oceľové konštrukcie, tlakové nádoby a pod., či už v dielňach a /alebo na montážach

S ohľadom na zvýšené požiadavky v oblasti kvality a bezpečnosti týchto výrobkov je dôležité zaistiť, aby procesy zvárania boli vykonávané efektívne s využitím všetkých vhodných nástrojov kontroly. Norma ISO 3834-2,3,4 stanovuje tzv.“ vyššie požiadavky na kvalitu“ a v prípade ich uplatnenia je možné preukázať zhodu certifikátom kvality v rámci integrovaného systému podľa požiadaviek ISO 9001 v spojení s ISO 3834-2,3,4.

Na stiahnutie

Certifikácia

Žiadosť o certifikáciu 1.1.2021 (MS Word)
Dotazník 1.1.2021 (MS Word)
Príloha A žiadosti (MS Excel)

Recertifikácia

 Žiadosť a dotazník RA 1.1.2021 (MS Word)
Príloha A žiadosti (MS Excel)

 Overenie platnosti certifikátov podľa IČO

AKTUALITY

Akreditácia podľa STN EN ISO/IEC 27001:2014

24.05.2021Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group plní požiadavky STN EN...
podrobnosti

Akreditácia podľa STN EN ISO 50001:2020

01.04.2020Dovoľujeme si Vás informovať, že certifikačný orgán EURO CERT group získal akreditáciu k...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

CERTIFIKAČNÝ ORGÁN

ISO 9001               ISO 14001
ISO 45001
ISO/IEC 27001      ISO 50001
ISO 3834-2,3,4      SJ - PK
Společenská odpovědnost
Integrované systémy

SKÚŠOBNÉ STREDISKO