česky slovesky

Certifikácia procesov zvárania

Posúdenie plnenia požiadaviek normy ISO 9001 v spojení s ISO 3834-2,3,4 v rámci integrovaného systému manažérstva

Prečo si vybrať práve nás?


Ponúkame Vám trvalú spoluprácu a informovanie o nových poznatkoch v oblasti systému manažérstva kvality

Zaistíme Vám všetky nutné činnosti spojené so získaním certifikátu systému manažérstva kvality, vrátane certifikácie procesov zvárania. Tavné zváranie kovových materiálov je používané pri výrobe mnohých výrobkov od úplne jednoduchých cez zložité ako sú napr. oceľové konštrukcie, tlakové nádoby a pod., či už v dielňach a /alebo na montážach

S ohľadom na zvýšené požiadavky v oblasti kvality a bezpečnosti týchto výrobkov je dôležité zaistiť, aby procesy zvárania boli vykonávané efektívne s využitím všetkých vhodných nástrojov kontroly. Norma ISO 3834-2 stanovuje tzv.“ vyššie požiadavky na kvalitu“ a v prípade ich uplatnenia je možné preukázať zhodu certifikátom kvality v rámci integrovaného systému podľa požiadaviek ISO 9001 v spojení s ISO 3834-2,3,4.

Na stiahnutie

Certifikácia

Žiadosť o certifikáciu 20.2.2020 (MS Word)
Dotazník 20.2.2020 (MS Word)

Recertifikácia

 Žiadosť a dotazník RA 20.2.2020 (MS Word)

 Overenie platnosti certifikátov podľa IČO

AKTUALITY

Vyšla revidovaná norma STN EN ISO 19011:2019

02.07.2020Vážení zákazníci, vážení obchodní partneri, radi by sme Vás touto cestou oboznámili s...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma STN EN ISO 50001:2020

06.04.2020Radi by sme vás informovali, že vo februári 2020 vyšla revidovaná norma pre systémy...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

SKÚŠOBNÉ STREDISKO