česky slovesky

ISO 14001

Systém environmentálneho manažérstva (EMS)

Zaistíme Vám všetky nutné činnosti spojené so získaním certifikátu systému environmentálneho riadenia. Norma ISO 14001 špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho riadenia tak, aby organizácii umožnila formulovať politiku a stanoviť ciele, ktoré zahrnú zákonné požiadavky a informácie o významných environmentálnych dopadoch. Týka sa tých environmentálnych dopadov, ktoré môže organizácia riadiť a o ktorých sa predpokladá, že na ne môže mať nejaký vplyv. Základná požiadavka: zaviesť, dokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém environmentálneho riadenia (EMS) a neustále ich zlepšovať.

Postup certifikácie

Na základe žiadosti a informácií z dotazníka vyhodnotíme stupeň pripravenosti žiadateľa k vykonaniu certifikácie. Vykonáme posúdenie dokumentovaných postupov a pravidiel (príručka kvality, smernice).

Prečo si vybrať práve nás?


Pomôžeme Vám rozšíriť Vaše aktivity o zákazníkov, ktorí požadujú od dodávateľov funkčný systém riadenia realizácie produktu. Ctíme a vždy zachovávame dôvernosť Vašich informácií.

Prvý stupeň posudzovania (v organizácii)
Vykonáme preskúmanie, do akej miery je EMS preverovanej organizácie vo vzťahu k jej environmentálnym aspektom a dopadom dokumentovaný a zavedený. Vypracujeme správu z prvého stupňa posudzovania, v ktorej sú uvedené okolnosti a podmienky, za ktorých môže byť vykonaný audit druhého stupňa.

Druhý stupeň posudzovania
Vykonáme audit druhého stupňa, ktorého výsledky potvrdia, že organizácia dodržuje svoju politiku a ciele a ďalej, že zavedený EMS je v súlade so všetkými požiadavkami normy ISO 14001. Vypracujeme správu z druhého stupňa posudzovania. Vydáme príslušný certifikát. Podrobnejší popis – viď podmienky pre vykonanie certifikácie.

Podrobnejší postup procesu – viď základná informácia.

Na stiahnutie

Certifikácia

Žiadosť o certifikáciu 20.2.2020 (MS Word)
Dotazník 20.2.2020 (MS Word)

Recertifikácia

 Žiadosť a dotazník RA 20.2.2020 (MS Word)

 Overenie platnosti certifikátov podľa IČO

AKTUALITY

Vyšla revidovaná norma STN EN ISO 19011:2019

02.07.2020Vážení zákazníci, vážení obchodní partneri, radi by sme Vás touto cestou oboznámili s...
podrobnosti

Vyšla revidovaná norma STN EN ISO 50001:2020

06.04.2020Radi by sme vás informovali, že vo februári 2020 vyšla revidovaná norma pre systémy...
podrobnosti

EURO CERT SK, s.r.o.

Popradská 66
040 01 Košice
Tel.:+421 904 413 127
info@eurocert.sk

EURO CERT CZ, a.s.

Lidická 2370
252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 234 222 111
Tel.: +420 601 384 085
info@eurocert.cz

SKÚŠOBNÉ STREDISKO